CENNÍKExtraorálna BW snímka - 10 €

3D/CBVT snímka - 30 €

OPG panoramatická snímka – 10 €

3D/TMK – 30 €

3D PND – 30 €

Vytvorenie kópie na CD nosiči – 2 €Snimokzuby